HotelDalian Liangyun Hotel
Address: No.12 Wuwu Road, Zhongshan District, Dalian, China.Map of the Hotel

  

  
Contact
icaiis@iecscience.org
+1-720-623-4860